Regulace

 

Základem návrhu je

 

Získání užívání ochranné známky, což je provázeno omezeními. Ta jsou potřebná proto, abychom vytvořili kontrolovatelný systém. Nejdůležitější pravidlo se vztahuje na med, ochranná známka "European Bee Made" se dá použít k označení medu výhradně produkovaného v členských zemích Evropské unie! Je třeba také územně omezit, kdo může žádat o užívání ochranné známky.

 

O ochrannou známku budou moci požádat a používat včelařství a balírny medu Evropy brané ze zeměpisného hlediska. Tedy ji bude moci používat balicí společnost fungující nejen v členských zemích Evropské Unie, ale také v jiných evropských zemích (včelařství, pokud balí cizí med), ale může ji dostat výhradně na med pocházející ze zemí Evropské Unie. (Například anglický včelař může použít ochrannou známku na akátový med zakoupený od maďarského nebo italského chovatele, ale na svůj vlastní ne, protože Anglie již není členem Evropské unie).

 

V důsledku plné kontrolovatelnosti je nezbytné i to pravidlo, aby balírny pořídili celé distribuované množství medu přímo od chovatele. Ten, kdo požádá o ochrannou známku, musí zajistit zakázky celkového množství medu - tedy i to, na které v rámci prodeje nežádá o ochrannou známku, jelikož z něj bude produkt pod vlastní značkou obchodního řetězce - medem pocházejícím přímo od chovatelů.

 

V zájmu toho, aby bylo možné takový med (pro který nepožaduje ochrannou známku) sledovat, může pocházet výhradně od producenta a z Evropy chápané z geografického hlediska. To je důležité proto, že tímto způsobem je možné zpětně vysledovat každé jeho pořízení, až po včelařství. Med se totiž falšuje mimořádně profesionálně, ale včelaře je v Evropě nemožné uplatit ve velkém množství, aby pro padělaný med poskytli potvrzení o původu.

 

Kontrolami pověříme nezávislé finanční auditory. Odborníky pro bezpečnost potravin dle nás nebudeme potřebovat, protože z tohoto hlediska zákazníci a orgány dost dobře kontrolují balírny. V případě určeného podniku v souvislosti s obratem medu budou mít finanční auditoři tu roli, aby zkontrolovali rozvahu nákupů a prodeje, jakož i to, zda ho získali od chovatelů předepsaným způsobem! Finanční kontrola je důležitá kvůli tomu, že zde není možné zahalit skutečnost.

 

Balírny platí těm, od koho med pochází.Ochranná známka má v souhrnu ten cíl, aby pro včelařství a pro spotřebitele v rámci Evropské unie zrealizovala důležitý a kontrolovatelný systém, který garantuje, že lahvička označena ochrannou známkou obsahuje skutečně takový med, který pochází z včelařství fungujících na území některých z členských zemí Evropské unie.

© 2020 by AEB