Ochranná známka

Shrnutí cílů vytvoření ochranné známky "Made Eu Bee", jakož i pravidel používání

 

Jsou takové evropské země, kde počet produkujících včelích rodin za posledních deset let klesl na čtvrtinu. Ale včela medonosná bude na našem kontinentu jen, dokud budou existovat včelařství! Včelaři čas od času dokáží obnovit své poškozené včelí rodiny, ale to vyžaduje náklady. Situace evropských včelařství se stala beznadějnou ne z této příčiny, důvodem je to, že padělaný med přicházející z Číny zabírá naše trhy.
Podle oficiálních statistik Čína produkuje 550 000 tun "medu" ročně. To je přibližně desetinásobek takové velké země, produkující med, jako je Argentina, Mexiko či Ukrajina. Nikdo na světě nevěří, že v Číně sbírali med včely, a přece jí z této komodity roste produkce.

Dne 21. listopadu 2019 v Budapešti založili Sdružení pro Evropské včely ti. Ti, kteří chtějí udělat něco pro to, aby se populace včel a včelařství v jejich okolí zachovaly. Vypracovali jsme takový přísný systém, který zajistí, že kdo si zakoupí med označený naší ochrannou známkou uvedenou na vrchní straně, si může být jistý tím, že si kupuje skutečný přírodní med pocházející přímo od evropských včelařů, a prostřednictvím svého nákupu přispěje k zachování včelařství a včel v Evropě.

Naše sdružení iniciuje vytvoření takového systému, který původ medu produkovaného v Evropské Unii chrání od chovatele až po spotřebitele a je navázáno na ochrannou známku. Na základě toho je možné spustit marketingovou kampaň na podporu konzumace těchto medů. Potřebný systém pravidel jsme připojili, je to zatím jen návrh, avšak do jeho projednání chceme zainteresovat i jiné včelařské organizace v rámci Unie. Návrh zatím obsahuje ta pravidla, se kterými zakladatelé souhlasili.

Naším cílem je dále to, aby každé významnější včelařské sdružení v Unii delegovalo člena do našeho sdružení. Aby se prostřednictvím toho naše sdružení stalo takovou celoevropskou organizací, jejímž prvořadým hospodářským cílem je zlepšení prodejní pozice včelařství v rámci Evropské Unie.​

 

© 2020 by AEB